PENETRACE

Penetrační přípravky jsou důležitým prvkem pro kvalitní aplikaci a dlouhodobou životnost ať už fasádních barev, dekorativních omítek či kamenných koberců.

Co je penetrační podklad

Mezi širokou škálou různých výrobků na trhu je potřeba vždy tu vhodnou vzhledem k typu povrchu i k nátěru, který se chystáme aplikovat na ní. Slouží ke zpevnění podkladu a sjednocení savosti. Současně penetrace vyhlazuje a vyrovnává vlhkost povrchu, snižuje riziko znečištění a zvyšuje účinek přilnavosti. Pokud bychom ji vynechali, na zdi se můžou vytvořit skvrny nebo se nátěr/omítka může loupat, špatně nanášet nebo spotřebujeme násobně více barvy/omítky.

Penetraci se doporučuje aplikovat před nanášením těchto typů omítek:

AKRYLOVÉ

MOZAIKOVÉ

SILIKONOVÉ

KŘEMIČITÉ

SILIKONOVO - KŘEMIČITÉ

Jak s penetrací pracovat

Před použitím penetrace je standardně nutné odstranit (oškrábat) nátěr původní. Nanáší se na povrchy v exteriéru a interiéru – na podlahy i zdivo. Využití najde před aplikací podlah, pokládání keramických dlaždic, tapetováním, malováním a omítáním. Podklad musí být vždy čistý, suchý a nemastný.U starších staveb je pak pro zlepšení vlastností vhodnější dávat dvě vrstvy penetrace. A to s důkladným vyschnutím první vrstvy, řídíme se vždy návodem. K pokrytí větší plochy lépe poslouží váleček, jinak můžeme pracovat se štětcem. Vždy nanášíme přiměřeně tenkou vrstvu. Doporučená pracovní teplota je mezi 5 až 25 °C.

Penetrace je vhodná pro: sádrokarton, beton, pórobeton, sádru, cemento-vápencové povrchy, tvárnice, cihly, ostatní keramické materiály.

Penetrační podklad je předem připraven, hmotu používáme tak, jak je v balení. Nelze přidávat jakékoli další přísady, nesmí se ředit nebo naopak zahušťovat. Nutno dobře promíchat. Standardně má bílou barvu, ale lze přimíchat i barvený odstín (pigment), což se pod tmavší odstíny dekorativních omítek doporučuje. Udávaná spotřeba činí v průměru cca 0,25 l/m², penetrace má tedy vysokou vydatnost. Stejně tak ji charakterizuje dobré krytí.

 

HHomitka.cz HHomietka.sk