PŘÍPRAVA A APLIKACE MARMOLITU

PŘÍPRAVA 

 

Před aplikací dekorativní mozaikové omítky musí být dobře připravené podloží, a to rovné, tvrdé, očištěné z kouře, vápna, oleje, špíny, vosků, křídové barvy, vápenné barvy, emulzí. V případě čerstvých cemento-vápennvých omítek musí být omítka zcela suchá. Strukturální efekt se dosáhne aplikací omítky na rovný povrch. Podloží doporučujeme natřít univerzálním penetračním podkladem nebo univerzálním penetračním nátěrem.

Mozaiková omítka (marmolit) "HH" + ceník »

APLIKACE

Dekorativní mozaikovou omítku před použitím je nutné důkladně promíchat ručně nebo nízko obratkovým míchadlem (cca 400 otáč./min.) s cílem zístak jednolitou konzistenci. Neředit před použitím. Na připravené podloží se nanese tenká vrstva omítky, kterou rozrtřete ve stejném směru nerezovým hladítkem. Neaplikujte omítku na namrzlé podloží, vlhké, nahřáté sluncem a v případě mlhy nebo deště. Čas vysychání omítky je závislý od podloží, počasí, teploty, vlhkosti vzduchu a trvá do 48 hodin. V případě větší vlhkosti vzduchu a nízké teploty (kolem 5ºC) se čas schnutí omítky může prodloužit. Doporučená teplota pro nanášení omítky HORST HERMANN je +5ºC- + 25ºC.

 

 AD1 - 1 

UPOZORNĚNÍ

Příliš dlouhé promíchávání nebo rozmíchání obrátkovým míchadlem velkými otáčky může způsobit odbarvení agregátu /kamínku/ nebo zpěnění pryskyřice. Práci provádějte v souladu s Předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. V případě kontaktu se zrakem, neprodleně propláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. Výrobek nutno uskladňovat mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ LIST DEKORATIVNÍ OMÍTKY HORST HERMANN

 

CO JE MAMOLIT A JEHO VYUŽITÍ

VLASTNOSTI A VYDATNOST MARMOLITU