PŘÍPRAVA A APLIKACE PENETRACE

 

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ PODKLAD HORST HERMANN

 

 

* Univerzální penetrace – silikát (křemičitany) a akryl

* Vysoká vydatnost 0,20-0,25 l/m²

* Dobré a intenzivní krytí

* Zvětšuje přilnavost

* Použitelná vně i vevnitř budov

* Použití pro akrylovou, mozaikovou, silikonovou, křemičitou, silikonovo-křemičitou omítku

* Snazší nanášení omítky, malty, dobře vyhlazuje

* Vymezuje a vyrovnává chladnost a vlhkost povrchu - tixotropní

 

 

APLIKACE

 

Univerzální penetrační podklad HORST HERMAMM je určen pro přípravu vnitřních a vnějších prostor. Naneste základní vrstvy vyztužených izolačních systémů na substráty vyrobené z desky z sádrokartonu, betonu, pórobetonu, sádry, cementu - vápencových povrchů z cihel, tvárnic, cihel a jiných keramických materiálů. Používá se před aplikací podlah, pokládání keramických dlaždic , tapetování, malování, a omítání. Universal penetrační podklad má vysokou schopnost pronikat do podloží, což vede k zesílení substrátu, zvýšení adheze a snížení absorpce. Chrání povrch před škodlivými účinky vlhkosti, eliminuje možnost znečištění a snižuje účinek propíchnutí barvy substrátu přes konstrukci. Univerzální penetrační podklad je hmota připravená k použití. Má bílou barvu. Další barvy jsou k dispozici na žádost odběratele.

 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

 

Univerzální penetrační podklad před použitím nutno promíchat pro dosažení konzistence. Je zakázáno kombinovat z jinými přísadami, s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat. Podklad musí být suchý, čistý, rovný a nemastný. V případě volné sádry, barvy, odstraňte je. Univerzální penetrační podklad naneste štětcem nebo válečkem jako tenkou, rovnoměrnou vrstvu. Během aplikace základního nátěru, okolní teplota by měla být mezi + 5°C a + 25°C. Další práce lze provést po úplném vyschnutí podkladu. Průměrná spotřeba základového nátěru je 0,25 l / m2.

 

 

DOPORUČENÍ A SKLADOVÁN

 

Pokyny obsahují rozsah použití výrobku, ale nemohou nahradit odbornou přípravu a práci zhotovitele. Výrobek by měl být skladován ve vzduchotěsném originálním obalu. Skladovací teplota od + 5°C do + 25°C. Výrobek je balen v obalech 5l, 10l. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

 BÁZE  DISPERZNÍ POJIVO, POJIVA, PŘÍSADY
 HUSTOTA  cca 1,45 g/m3
 TEPLOTA APLIKACE  5°C až 25°C
 DOBA SCHNUTÍ  cca 3 hod.
 SPOTŘEBA  0,25l/m2 NA VYROVNÁVACÍ VRSTVĚ
 OBSAH PEVNÝCH LÁTEK  cca 60%
 TECHNICKÁ SPECIFIKACE  PN-C-81906:2003

 

 

UNIVERZÁLNI PENETRAČNÍ PODKLAD(.pdf)

 

 

 

 

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR HORST HERMANN

* Akrylová penetrace - vodní disperze syntetických pryskyřic

* Zvětšuje přilnavost

* Vydatnost 0,15 l/m²

* Vymezuje a vyrovnává chladnost a vlhkost povrchu

* Snazší nanášení omítek, malty, nátěrových hmot, podlahových podkladů a hmot

* Velký obsah akrylové živice

 

 

APLIKACE

 

Univerzální penetrační nátěr HORST HERMANN je určen pro přípravu vnitřních a vnějších prostor. Použitelný na materiál ze sádrokartonu, betonu, cementového betonu, sádry, betonu, vápenno-vápenných omítek, povrchů z cihel, bloků, dutých cihel a jiných keramických materiálů jako penetrace před nanášením podlah, pokládkou keramických obkladů, tapetováním, malováním, nanášením omítek a tepelných izolací. Univerzální penetrační nátěr HORST HERMANN má vysokou schopnost pronikat, což vede k zesílení substrátu, zvýšení adheze a snížení absorpce vlhkosti a chladu.

 

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

 

Univerzální penetrační nátěr před použitím nutno promíchat. Podklad musí být suchý, čistý, vyrovnaný a nemastný. V případě volné sádry, barvy, odstraňte je. Univerzální penetrační nátěr naneste štětcem nebo válečkem jako tenkou, rovnoměrnou vrstvu. Povrchy se zvýšenou savostí by měly být pokryty dvakrát / za hodinu. Nepracujte během deště a na přímém slunečním světle.

Během primárního ošetření by měla být teplota okolí mezi + 5°C a + 25°C. Další práce lze provést po úplném vyschnutí podkladu. Průměrná spotřeba penetračního podkladu je 0,15 l / m2 a závisí na savosti podkladu.

DOPORUČENÍ A SKLADOVÁNÍ

Pokyny obsahují rozsah použití výrobku, ale nemohou nahradit odbornou přípravu a práci zhotovitele. Výrobek by měl být skladován ve vzduchotěsném originálním obalu. Skladovací teplota od + 5°C do + 25°C. Výrobek je balen v obalech 1l, 5l. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

 BÁZE  DISPERZNÍ POJIVO, PŘÍSADY
 HUSTOTA  cca 1,05 g/m3
 TEPLOTA APLIKACE  5°C až 25°C
 DOBA SCHNUTÍ  cca 3 hod.
 SPOTŘEBA  0,15l/m2
 BARVA  BÍLÁ
 TECHNICKÁ SPECIFIKACE  PN-C-81906:2003

 

 UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ NÁTĚR(.pdf)