PŘÍPRAVA A APLIKACE PENETRACE

UNIVERZÁLNÍ PENETRAČNÍ PODKLAD 

 

  

* Univerzální penetrace – silikát (křemičitany) a akryl

* Vysoká vydatnost 0,20-0,25 l/m²

* Dobré a intenzivní krytí

* Zvětšuje přilnavost

* Použitelná vně i uvnitř budov

* Použití pro akrylovou, mozaikovou, silikonovou, křemičitou, silikonovo-křemičitou omítku

* Snazší nanášení omítky, malty, dobře vyhlazuje

* Vymezuje a vyrovnává savost a vlhkost povrchu - tixotropní

 

 

APLIKACE

 

Univerzální penetrační podklad HORST HERMAMM je určen pro přípravu vnitřních a vnějších ploch a prostor. Naneste základní vrstvy vyztužených izolačních systémů na substráty vyrobené z desek z sádrokartonu, betonu, pórobetonu, sádry, cemento - vápencových povrchů, tvárnic, cihel a jiných keramických materiálů. Používá se před aplikací podlah, pokládání keramických dlaždic, tapetováním, malováním a omítáním. Univerzální penetrační podklad má vysokou schopnost pronikat do podloží, což vede k zesílení substrátu, zvýšení adheze a snížení absorpce. Chrání povrch před škodlivými účinky vlhkosti, eliminuje možnost znečištění a snižuje účinek propíchnutí barvy substrátu přes konstrukci. Univerzální penetrační podklad je hmota připravená ihned k použití. Má bílou barvu. Další barvy jsou k dispozici na žádost odběratele nebo je možno přidat tónovací barvu svépomocně. Penetrační podklad doporučujeme zabarvit pod tmavší odstíny dekorativní omítky.

 

 

 

Penetrační podklad (marmolit) "HH" + ceník »

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

 

Univerzální penetrační podklad před použitím nutno promíchat pro dosažení konzistence. Je zakázáno kombinovat z jinými přísadami, s jinými materiály, ředit nebo zahušťovat. Podklad musí být suchý, čistý, rovný a nemastný. V případě volné sádry, barvy, odstraňte je. Univerzální penetrační podklad naneste štětcem nebo válečkem jako tenkou, rovnoměrnou vrstvu. Během aplikace základního nátěru, okolní teplota by měla být mezi + 5°C a + 25°C. Další práce lze provést po úplném vyschnutí podkladu. Průměrná spotřeba základového nátěru je 0,25 l / m2.

 

 

DOPORUČENÍ A SKLADOVÁN

 

Pokyny obsahují rozsah použití výrobku, ale nemohou nahradit odbornou přípravu a práci zhotovitele. Výrobek by měl být skladován ve vzduchotěsném originálním obalu. Skladovací teplota od + 5°C do + 25°C. Výrobek je balen v obalech 5l, 10l. Záruční doba je 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

 

  • BÁZE: DISPERZNÍ POJIVO, POJIVA, PŘÍSADY
  • HUSTOTA: cca 1,45 g/m3
  • TEPLOTA APLIKACIE: 5°C až 25°C
  • DOBA SCHNUTÍ: cca 3 hod.
  • SPOTŘEBA: 0,25l/m2 NA VYROVNÁVACÍ VRSTVĚ
  • OBSAH PEVNÝCH LÁTEK: cca 60%
  • TECHNICKÁ SPECIFIKACE: PN-C-81906:2003

 

 

RADY A NÁVODY

 

 APLIKACE OMÍTKY

 

VYUŽITÍ OMÍTKY

 

VLASTNOSTI OMÍTKY

 

 

 

 

HHomitka.cz HHomietka.sk